Duurzaam Bouwen

✔ Groene bouwplaatsinrichting
✔ Emissievrije stroomvoorzieningen
✔ Duurzaam materieel

Duurzaam bouwen met groene bouwplaatsinrichting

Bij RECO geloven we dat voorbeelden van duurzaam bouwen zoals natuurlinclusief bouwen en duurzame bouwplaatsen belangrijk zijn voor een gezondere leefomgeving. Slim duurzaam bouwen verlaagt ook de bouw- en gebruikskosten en verhoogt de vastgoedwaarde. Als partner in materieel investeren we in duurzaam materieel voor groene bouwplaatsen om de milieu-impact van het bouwproces te beperken.

Bouwplaats-advies voor duurzaam bouwen

Nieuwe standaarden en normen voor duurzaam bouwen ontwikkelen zich snel. Als u als duurzame bouwer voldoet aan keurmerken zoals BREEAM of de CO₂-prestatieladder, kunt u profiteren van aanbestedingsvoordelen, belastingkortingen en bouwsubsidies.

Onze bouwplaats-adviseurs staan klaar om u hierbij te helpen. Van vrijblijvend advies tot het doorberekenen en installeren van uw bouwplaatsinrichting. Met wekelijkse ondersteuning van meer dan 100 bouwplaatsen hebben wij de kennis en ervaring in huis om uw bouwplaats aan de eisen van duurzaam bouwen te laten voldoen.

Bouwplaats-advies aanvragen

Voorbeelden van materieel voor duurzaam bouwen

 • Modulaire bouwketen en opslagcontainers met zonnepanelen
 • Hybride aggregaten met mobiele zonnepanelen en fossielvrije brandstof HVO100.
 • Lichtmasten met vleermuisvriendelijke bouwlampen om lichtvervuiling te voorkomen.
 • Bouwhekken met Noise Control Barriers om verstoringen te beperken.

Voordelen van duurzaam bouwen

Voor het behalen van BREEAM-certificering kan duurzaam materieel een cruciale rol spelen. Door gebruik te maken van onze emissievrije stroomvoorzieningen en duurzame materieelcombinaties, kunt u de uitstoot tijdens het bouwproces aanzienlijk verminderen. Dit draagt direct bij aan de BREEAM-score van uw project.

Vraag advies duurzaam materieel

CO₂-vrij stroom opwekken met een aggregaat

Wilt u duurzaam bouwen, maar heeft u geen andere optie dan een aggregaat? Vraag dan onze fossielvrije dieselbrandstof HVO100 aan. Deze brandstof stoot geen CO₂ uit.

 

Veelgestelde vragen over duurzaam bouwen:

Wat is duurzaamheid in de bouw?

Duurzaamheid in de bouwsector betekent het realiseren van een duurzaam bouwproces. Dit omvat energiebesparing, uitstootreductie en beperking van milieubelasting in de directe omgeving van de bouwplaats. Voorbeelden zijn het gebruik van groene ledverlichting om lichtvervuiling 's nachts te verminderen.

Wat is duurzaam bouwen?

Duurzaam bouwen, of ecologisch bouwen, verwijst naar het milieubewust ontwikkelen van vastgoed. Dit omvat niet alleen duurzame bouwtechnieken, maar ook het duurzaam ontwerpen, gebruiken en uiteindelijk slopen van gebouwen.

Hoe kan ik duurzaam bouwen?

Er zijn diverse milieubewuste bouwtechnieken en duurzame materialen beschikbaar. De beste keuze hangt af van uw project en kan het beste tijdens de ontwerpfase worden bepaald. Principes van duurzaam bouwen zijn onder andere:

 • Bouwkwaliteit voor een lange levensduur
 • Gebruik van gerecyclede of hernieuwbare bouwmaterialen
 • Energieverbruik verminderen
 • Materieel huren in plaats van kopen
 • Gebruik van lokale grondstoffen

Is materieel huren milieubewust?

In de meeste gevallen is materieel huren milieubewuster dan kopen, afhankelijk van het gebruik:

 • Gehuurd materieel wordt intensief gebruikt, waardoor het vervaardigingsproces optimaal wordt benut en de milieubelasting per gebruik minimaal is.
 • Aangekocht materieel wordt vaak minder intensief gebruikt, waardoor de milieubelasting per gebruik hoger kan zijn.

Hoe kan ik afval scheiden op een bouwplaats?

Zorg voor aparte containers voor elke afvalgroep en plaats deze centraal op de bouwplaats. Duidelijke labels helpen misverstanden voorkomen. Maak afspraken met de inzameldienst over de locatie en netheid van de containers.