Disclaimer

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de vermelde informatie kunnen geen rechten ontleend worden, dat wil zeggen dat RECO Holding BV geen enkele verantwoordelijkheid op zich neemt voor schade, ongevallen, etc. welke ontstaan zijn door het gebruik van informatie op deze website. RECO Holding BV tracht de informatie naar juistheid te vermelden, echter is het geven van garantie met betrekking tot volledigheid en juistheid niet mogelijk. Alle aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend.

RECO Holding BV is toegestaan om de productinformatie, zichtbare prijzen, afbeeldingen, et cetera te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving aan haar stakeholders. RECO Holding BV spant zich in om de website zo compleet mogelijk beschikbaar te stellen, echter aanvaardt RECO Holding BV geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Alle informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Hierdoor is het niet toegestaan om zonder toestemming de opgenomen informatie, tekst, foto’s e.d. in het geheel of gedeeltelijk te reproduceren, kopiëren, aan te passen of openbaar te maken, noch aan derden toestemming te geven voor publicatie.