Duurzaamheid & CO₂-beleid

Succesvolle projecten maken we samen duurzaam!

Als partner in materieelverhuur denken we niet alleen mee over het succes van uw project, maar ook over de impact van ons materieel op het milieu. Om de impact van ons bedrijf en onze doelstellingen scherp te houden, hanteren wij sinds 2022 een CO₂-managementsysteem dat voldoet aan de eisen voor niveau 3 van de SKAO CO₂-Prestatieladder. Hiermee hebben we een actieplan opgesteld om zowel de beperking als de bewustwording van onze impact te vergroten. Zo maken we samen een succes van uw project met een minimale impact op het milieu.

 

Van spaarzaamheid naar duurzaamheid

In 1953, toen Jaap Reigwein startte met RECO Handelsonderneming, was de insteek al duurzaam: gebruikt materieel inkopen, opknappen en doorverkopen. Dit scheelde niet alleen kosten, maar ook grondstoffen. Want het is natuurlijk zonde als een goed product afgedankt wordt of staat te vergaan in een opslagloods. Intussen fungeert RECO voor veel bedrijven als externe materieeldienst. We zorgen dat het materieel zo lang mogelijk in topconditie blijft en dat elke grondstof zo vaak mogelijk benut kan worden. 

Samen gaan we de uitdaging aan

Sinds 1953 is RECO behoorlijk gegroeid. Ons familiebedrijf telt inmiddels ruim 200 medewerkers met ieder een eigen belang bij een gezonde toekomst. Daarom vinden we het belangrijk dat we onze bedrijfsprocessen in de werkplaats, op kantoor en op de weg verder verduurzamen. Dat doen we door samen de uitdaging aan te gaan om directe en indirecte CO₂-uitstoot van ons bedrijf te minimaliseren.

Initiatieven voor duurzaamheid

Samen de uitdaging aangaan vraagt om drie dingen: bewustwording van onze impact, de middelen om CO₂-uitstoot te verminderen en de kennis om de middelen juist te gebruiken. Hiervoor hebben we verschillende initiatieven genomen en participeren we aan initiatieven van andere bedrijven. 

Energie: minder brandstof, meer groene stroom

Bij RECO zien we dat deze uitstoot met name uit onze brandstof- en energieverbruik komt. Daarom hebben we sinds 2022 warmtepompen aangeschaft, schalen we het vermogen van onze zonnepanelen op en elektrificeren we gefaseerd ons wagenpark en heftrucks. Om het gebruik van onze zonnepanelen te optimaliseren hebben we intussen een grote batterijcontainer geplaatst. Zonne-energie die anders niet gebruikt zou worden, wordt nu opgeslagen in de batterij. 

Batterijverhuur voor de energietransitie

Om ook onze opdrachtgevers te helpen met het verduurzamen van hun projecten, zijn we in 2021 gestart met het leveren van battery packs en batterijcontainers. Deze tijdelijke batterijen bieden niet alleen een tijdelijke energieopslag voor groene stroom, maar ook een uitkomst wanneer onze opdrachtgever geen stroomvoorziening kan krijgen door de netkrapte. En in combinatie met een aggregaat reduceren we de uitstoot tot wel 99% in vergelijking tot een aggregaat zonder batterij. 

In de praktijk: Batterij ingezet voor verduurzamingsproject

In Heerhugowaard werkte Logchies Renovatie en Onderhoud aan het isoleren van 105 woningen, verspreid over twee locaties. Op beide locaties was er helaas onvoldoende aansluitcapaciteit op het net voor de werkzaamheden. Om toch te starten, had Loghies een aggregaat nodig. Om de uitstoot van het aggregaat te reduceren hebben we een hybride aggregaat geadviseerd. 

Reductie: 88.000 kg aan CO₂-uitstoot in 15 weken

In de eerste 15 weken bespaarde Logchies totaal 33.647,46 liter brandstof. Doordat er zoveel brandstof bespaard kon worden met onze hybride aggregaat 60 kWh, scheelde het ruim 88.000 kg aan CO₂-uitstoot. En door de brandstofbesparing scheelde het ook aanzienlijk in de netto-kosten van de energievoorziening. Op die manier maken we duurzaam bouwen een stuk aantrekkelijker voor de bouw. 

Van participatie naar kennisdeling

Om ook buiten RECO de bewustwording en initiatieven te stimuleren, participeren we graag in activiteiten van partnerbedrijven en gespecialiseerde instanties. Zo hebben we in 2022 deelgenomen aan de partnerdag van Stebru waarbij kennis en informatie gedeeld werd over duurzaamheid. Ook volgen we webinars van instanties als CO₂ Reductieportaal. 

Om vervolgens onze eigen kennis weer te delen in de regio, zijn we lid van Stichting Hoogewaard Bedrijvig. Dit is een stichting van 10 bedrijven aan de Hoogewaard waarmee we onder meer bespreken hoe we onze impact op de directe omgeving kunnen optimaliseren. Zo stimuleren bewustwording en het delen van kennis over duurzaamheid zowel binnen als buiten RECO. 

Toolboxen per afdeling

Per uitvoerende afdeling stellen we een toolbox samen met informatie over duurzaamheid, de CO₂-Prestatieladder en reductiedoelstellingen. Op deze manier maken we niet alleen onze medewerkers bewust van wat ze kunnen veranderen in hun werk, maar geven we ze ook de mogelijkheid om eigen initiatieven bij te dragen. 

Cursus ‘Het Nieuwe Rijden’

Bij RECO hebben we ruim 40 vrachtwagens en bedrijfsbussen in het wagenpark die dagelijks door heel het land rijden. Om direct CO₂-uitstoot te reduceren, starten we in 2023 met de cursus ‘Het Nieuwe Rijden’. In deze cursus leren onze chauffeurs hoe ze zuiniger en dus meer milieubewust rijden.