De algemene economische marktontwikkelingen zorgen ervoor dat ook RECO, onder andere haar verhuur- tarieven kritisch moet beoordelen met de vraag “hoe kunnen wij als RECO de kwaliteit van ons materieel en dienstverleningen naar onze gewaardeerde opdrachtgevers blijven waarborgen”. Dit kunnen wij als RECO, echter moeten wij wel een aantal, minimale aanpassingen, doorvoeren in de gehanteerde tariefstellingen.
 
Per 1 januari 2018 zullen wij eenzijdig een tariefsaanpassing doorvoeren van:

 • ca. 2 % op onze bruto verhuurtarieven;

 • ca. 5 % op de transport- en arbeidstarieven.

 
Het doorvoeren van bovenstaande tariefsaanpassing stelt RECO in staat om:

 • De service en kwaliteit te kunnen blijven leveren welke u van RECO gewend bent !

 • Uitbreiding en vervanging verhuurvloot te kunnen garanderen ondanks fors hogere inkoopprijzen;

 • Langere rit-duur van onze transporteenheden te compenseren ten gevolge van de file-druk;

 • Te voldoen aan de meest recente opleidingsnormen en eisen voor onze monteurs:
  • Steigermonteur(s) conform opleidingseisen zoals beschreven in de Richtlijn Steigers;

  • Liftmonteur(s) conform opleidingseisen van de VSB;

  • Loonontwikkeling te kunnen volgen, inclusief verhogingen van de pensioen- en overige werkgeverslasten.

 
Mocht u de herziene verhuurtarieven willen ontvangen kunt u deze aanvragen door een mail te sturen naar pvdw@reco.eu met als onderwerp ‘RECO verhuurprijslijst 2018’.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijken uit naar een prettige voorzetting van onze samenwerking.
 
Met vriendelijke groet,
namens RECO Holding,                    
 
 
Paul van der Waal
Manager Sales