Materieelverzekering

Wanneer u bij RECO materieel huurt, sluit u hierbij eenvoudig een materieelverzekering af. Hiermee bent u verzekerd tegen ongelukkige schade aan het materieel, bijvoorbeeld door brand, diefstal of storm. Zo voorkomt u hoge kosten door schade en kunt u met meer financiële zekerheid uw project voltooien.

Met een materieelverzekering van RECO bent u als huurder verzekerd tegen schade aan het materieel door:

 • Diefstal en vandalisme
 • Brand en explosie
 • Storm en blikseminslag
 • Vliegtuigschade
 • Verkeersrisico’s
 • Eigen gebrek van het materieel

Meer weten? Download ons verzekeringscertificaat

 

De materieelverzekering is alleen van kracht wanneer er voor de aanvang van de huurperiode een geldige, door de huurder ondertekende, verhuurovereenkomst inclusief materieelverzekering is opgemaakt. Wanneer de huurperiode uitloopt wordt de materieelverzekering automatisch verlengt. Het vaste tarief van onze verzekering bedraagt een percentage van de huurprijs. Meer informatie over ons tarief vindt u in ons verzekeringscertificaat

Internationaal verzekerd voor schade aan het materieel

De artikelen die vermeld staan op de verhuurovereenkomst zijn tijdens het huurtermijn verzekerd binnen de landen van de Europese Unie met inbegrip van Noorwegen en Zwitserland. Buiten deze landen verleent deze verzekering geen dekking.

De verzekering is niet van kracht als er sprake is van:

 • Schade als gevolg van opzet, grove schuld en/of grove nalatigheid;
 • Vermissing van de gehuurde objecten of delen daarvan;
 • Schade aan de bestuurder van het gehuurde object;
 • Aansprakelijkheid wegens schade aan ondergrondse kabels, buizen en leidingen indien niet de wettelijke & gebruikelijke zorgvuldigheid in acht is genomen;
 • Het gehuurde object is doorverhuurd, uitgeleend of op enige wijze aan een derde is afgestaan, tenzij de verzekeringnemer daarvoor, voorafgaand aan de huurperiode, schriftelijk toestemming heeft gekregen.

Bekijk ons verzekeringscertificaat voor een volledig overzicht van onze materieelverzekeringen. Voor meer informatie over een materieelverzekering kunt u contact opnemen via ons contactformulier, telefonisch via 071 - 341 91 20 of per e-mail via info@reco.eu. U kunt hier ook de voorwaarden downloaden. Wij zijn u graag van dienst.

Vragen? Bel onze adviseur: 071 - 341 91 20