Uniforme eisen voor tijdelijke elektra-aansluitingen maken de bouw veiliger!

Vanaf 1 januari 2017 moeten bouwkasten die de tijdelijke elektriciteitsaansluiting op de bouwplaats verzorgen, voldoen aan zwaardere, uniforme veiligheidseisen. De introductie van de nieuwe eisen voorkomt het gebruik van onveilige bouwkasten, afkeuring van tijdelijke aansluitingen door netbeheerders en bevordert dus de veiligheid op de bouwplaats. Netbeheer Nederland, UNETO-VNI, Bouwend Nederland, Sterkin en KvINL hebben de veiligheidseisen in gezamenlijk overleg opgesteld en vastgelegd in een handzame brochure.

Ingang nieuwe eisen bouwstroomkasten vanaf 1 januari 2017

De resterende maanden van dit jaar is sprake van een overgangsperiode en mogen bouwers en installateurs zowel bouwkasten gebruiken die voldoen aan de huidige als aan de nieuwe veiligheidseisen. Vanaf 1 januari volgend jaar gelden de nieuwe eisen; vanaf 1 juli 2017 gaan netbeheerders handhaven en worden alleen bouwkasten die voldoen aan de nieuwe veiligheidseisen nog aangesloten. In de brochure ‘Aan welke eisen moeten bouwkasten voldoen?’ staat een opsomming van de nieuwe veiligheidsregels, onder andere wat betreft de aansluitvoorwaarden, selectiviteit, aarding, plaatsing en inrichting. Vanaf vandaag is de brochure te downloaden via de websites van Netbeheer Nederland, UNETO-VNI, Bouwend Nederland, Sterkin en KvINL. 

Uiteraard voldoen de bouwmeterkasten en verdeelkasten van RECO aan deze nieuwe eisen.