STRUKTON Immersion Projects: al jaren een prettige samenwerking met RECO

Wanneer bij RECO de naam STRUKTON Immersion Projects valt komen vanzelf de verhalen over de prachtige projecten die wij gezamenlijk hebben mogen realiseren. De afgelopen jaren heeft STRUKTON Immersion Projects bij een aantal grote weg- en waterbouw projecten dankbaar gebruik kunnen maken van de diensten van RECO. Zo ook de afgelopen maanden in Zweden. We blikken met trots terug op een prettige samenwerking.

STRUKTON is specialist in de aanleg van weginfrastructuur en technische installaties. De oprichting ligt bij de bouw van een groot kantoorgebouw in 1918. Resultaat: het hoofdkantoor en geboorte van de Nederlandse Spoorwegen en een succesvolle start van STRUKTON. Naast de spoor- en wegenbouw van STRUKTON is STRUKTON Immersion Projects gestart als specialist in het afzinktechnieken. RECO en STRUKTON Immersion Projects werken intussen regelmatig samen bij offshore bouwprojecten.  

November 2017: Marieholm Tunnel, Zweden

De afgelopen maanden troffen RECO en STRUKTON Immersion Projects elkaar bij een mooi project in Zweden; de Marieholm Tunnel. De aanleg van de Marieholm Tunnel nabij Götenborg is een onderdeel van het Marieholm Connection Project.

In 2014 is de bouw van de tunnel gestart en in 2020 zal het project afgerond worden. Met drie rijbanen dient de tunnel ertoe de verbinding te verbeteren over de Göta Älv rivier. De ondergrondse verbinding van zo’n 500 meter wordt aangelegd met deels afgezonken elementen en een cut en cover gedeelte. STRUKTON Immersion Projects verzorgt hier het afzinken van de elementen.

Ter ondersteuning van het afzinken van de tunnel elementen hebben wij vanuit RECO in november jl. een monteur van de afdeling bouwplaatsinrichting ingevlogen. Deze monteur heeft technische assistentie verleend op locatie bij installatie en onderhoud van de bouwplaats faciliteiten. De samenwerking is weer bijzonder goed verlopen en de tunnel elementen liggen intussen netjes op de bodem van de Göta, gereed voor de afbouwfase. 

Mijlpalen van onze samenwerking:

  • 2014: De Chioggia Flood Barrier, Venetië
    Om schade te beperken bij extreem hoog water heeft STRUKTON Immersion Projects een stormvloedkering geleverd. De stormvloedkering bestaat uit een systeem van caissons met beweegbare vloeddeuren. Voor de bouw van deze flexibele dam constructie vloog RECO een monteur van de afdeling bouwplaatsinrichting in voor onderhoud- en installatiewerkzaamheden voor de gehele “drijvende” bouwplaats op het ponton.

  • 2015: Habitatconstructie voor onderhoud in La Condamine, Monaco
    In de haven van Monaco, La Condamine, bevindt zich een drijvende jetty waarmee de havencapaciteit omstreeks 2005 verdubbeld werd. Voor onderhoudswerkzaamheden aan de bolscharnier waarmee de jetty aan wal blijft ontwikkelde STRUKTON Immersion Projects een hoefijzer constructie welke tussen de jetty en de kade geplaatst kon worden. RECO voorzag het project van een monteur en materialen om de hoefijzerconstructie van een hydraulisch systeem te voorzien. Met dit systeem kan men de luchtzakken in de constructie opblazen zodat er een afgedichte werkruimte ontstaat rond de bolscharnier.

In het komende jaar kunnen de projectleiders van de Marieholm-tunnel verder met de afbouwwerkzaamheden. Wij kijken met enthousiasme uit naar de volgende samenwerking tussen RECO en STRUKTON Immersion Projects.