Renovatie FORUM aan de Coolsingel in Rotterdam

Medio augustus 2017 zijn de voorbereidingen aan de Coolsingel getroffen voor één van de grootste ingrepen in het binnenstedelijk gebied van Nederland. Dit wordt uitgevoerd door renovatie-combinatie Van Mierlo – Dinkq in samenwerking met Sprangers Bouwbedrijf. RECO is hierbij betrokken als partner in materieel.

Van Mierlo-Dinkq renoveert en transformeert vastgoed. Een oud gebouw nieuw leven inblazen, dát is de hedendaagse uitdaging. Eén van de projecten van Van Mierlo-Dinkq is FORUM in het hart van Rotterdam. De boekhandel Donner krijgt een nieuwe plaats in het gebouw en wordt hiermee de grootste boekhandel van Nederland. De uitdaging hierbij is dat de boekhandel geopend blijft tijdens de renovatiewerkzaamheden en meerdere keren zal verhuizen.  Daarnaast wordt het monumentale ABN AMRO-gebouw in oude luister hersteld. Een bijzonder detail is hier het originele trappenhuis, waarbij de authentieke elementen zijn behouden en dat herkenbaar is door de grote hoeveelheid marmer. De ABN AMRO bank zal na de renovatie terugkeren naar het voormalige bankgebouw.


Renovatie naar oorspronkelijke staat

Ook de buitenkant van het gebouw wordt opgeknapt. Op deze manier keert het gebouw terug naar zijn originele staat en uitstraling van 1945. De gehele buitengevel wordt gerestaureerd, grondig gereinigd en de kozijnen worden vervangen. De buitenkozijnen worden vervangen voor staal-kozijnen met enkel glas. Dit  wordt van binnenuit geïsoleerd. Rondom het gebouw is een grote renovatiesteiger gebouwd, over de gehele breedte en hoogte. Deze zal tijdens de renovatie meerdere keren worden verplaatst.

Meer over renovatiesteigers


Uitdagingen genoeg

Simon de Bruin, werkvoorbereider bij Van Mierlo-Dinkq, werkt samen met zijn collega’s, projectleider Nick Volwater en uitvoerders Theo Moerman en Rick Disseldorp, aan dit project, met als doel de renovatie in goede banen te leiden en het geheel in 2019 succesvol op te leveren!

 In september 2017 zijn de eerste werkzaamheden aan de Coolsingel gestart, met RECO als leverancier van het materieel. Logistiek gezien is de aanvoer van materieel aan de Coolsingel complex, omdat dit op vaste, vooraf vastgestelde ‘Just in Time’ momenten plaatsvindt. Het is met bouwverkeer beperkt mogelijk om op deze binnenstedelijke locatie te kunnen komen, wat uiterste planning en afstemming vraagt: een echte uitdaging!


RECO – Partner in materieel

Vanuit RECO is Danny van Leusden –als regiomanager- vanaf het begin van de renovatie betrokken en heeft de aanzet gedaan voor de opdracht om zowel steigerwerk als personen- en goederenliften te leveren. Op de achtergrond begeleidt Danny dit project en staat hij in nauw contact met Simon de Bruin. Daarnaast zorgt RECO voor de juiste (de)montage van al het steigerwerk. De officiële ingang van Donner aan de kant van de Coolsingel is tijdens de renovatie tijdelijk gesloten. RECO biedt hierbij de oplossing, waarbij de bezoekers van de boekhandel op een gebruiksvriendelijke wijze alsnog de boekwinkel kunnen betreden via de tijdelijke ingang.


Historie bankgebouw ABN AMRO

Het bankgebouw aan de Coolsingel 119 te Rotterdam is gebouwd in de periode 1941-1949 naar ontwerp van architect H.F. Mertens. Dit werd uitgevoerd in opdracht van de Rotterdamsche Bankvereniging - afgekort met RoBaVer. In 1964, na de fusie met Amsterdamsche Bank, ging de bank verder onder de naam AMRO. Midden jaren ‘70 verrees een nieuwe kantoortoren voor de AMRO op het naastliggende terrein aan de Van Oldenbarneveltstraat, die vervolgens gekoppeld werd aan het ‘oude’ bankgebouw.  In 1991 fuseerde de AMRO met de ABN. In 2006 is het interieur totaal gewijzigd, vooral op de kantoorverdiepingen boven het publieksgedeelte van de bank. De architect van deze laatste verbouwing was Royal Haskoning. In 2007 is het gebouw voorgedragen als Rijksmonument, lopende de procedure geniet het gebouw voorbescherming. Het gebouw wordt nog steeds als bank gebruikt.