Kindercampus Noord 's-Hertogenbosch krijgt vorm met RECO materieel

Het Gelderse bouwbedrijf Rots Bouw is druk bezig met de nieuwbouw van Kindercampus Noord in 's-Hertogenbosch. De bouw vindt plaats op de huidige locatie van de noodlokalen van Basisschool Noorderlicht en Basisschool De Cirkel, die allebei een plek in Kindercampus Noord krijgen toebedeeld. Dat geldt ook voor Kinderopvang NulVier en tafeltennisvereniging Never Despair, die het bewonerskwartet in de toekomst completeren. De oplevering van het project wordt verwacht in  de herfst van 2016. RECO draagt bij aan het bouwproces door de levering van divers bouwmaterieel. De contouren van de nieuwbouw zijn intussen duidelijk zichtbaar.

Energieneutraal met zonnepanelen & ledverlichting

Kindercampus Noord wordt een energieneutraal gebouw met zonnepanelen, ledverlichting en hoogwaardige elektrotechnische installaties, waaronder moderne inbraakbeveiliging en brandmeldinstallaties. Hoewel de EPC-norm voor onderwijsinstellingen momenteel 0,7 bedraagt, is bewust gekozen voor een EPC-0 concept, waar de zonnepanelen deel van uitmaken. Verder zijn er bouwkundige maatregelen getroffen die het energieverbruik beperken en is er sprake van warmteterugwinning uit het watergebruik en warmte- en koudeopslag in de bodem.

Van stempels en schragen tot liften en randbeveiliging

Om de voortgang van dit duurzame project te ondersteunen, leveren wij 1.000 schroefstempels, ruim 1.700 m² metselsteiger, diverse metselschragen, systeemondersteuning voor 400 m² vloeroppervlak, 360 strekkende meters randbeveiliging en een tijdelijke goederenlift om het verticaal transportvan materieel te vereenvoudigen. Door efficiënt te werk te gaan en het bouwmaterieel gecombineerd door ons te laten leveren, bespaart Rots Bouw niet alleen op tijd en kosten, maar ook op transportbewegingen waardoor de CO₂-uitstoot tot het noodzakelijke minimum wordt beperkt.