Duurzaam bouwen op een duurzame bouwplaats | Zo doe je dat!

Van al het afval dat we in Nederland produceren komt het grootste deel vanuit de bouwsector. Daar staat tegenover dat de bouw ook de meeste gerecyclede materialen inzet (CBS, 2019). Een duurzame bouwplaats wordt steeds belangrijker. Driekwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering (CBS, 2021). Nu we allemaal de noodzaak van duurzaamheid meer en meer beginnen in te zien, vragen opdrachtgevers steeds vaker naar bouwbedrijven met een duurzame werkwijze. Het grootste deel van de Nederlandse gemeenten heeft SROI (social return on investment) en duurzaam inkopen op de agenda staan, en ook aannemers ontdekken steeds vaker de mogelijkheden van circulair bouwen en van een duurzame bouwplaats.

 

Duurzame bouwplaats: wat is duurzaam?

Voordat we u alles vertellen over een duurzame bouwplaats, bakenen we eerst even af wat we precies bedoelen met 'duurzaam'. Het begrip duurzaam heeft namelijk meerdere betekenissen die van elkaar verschillen. Wanneer we puur naar het woord kijken, is duurzaam iets dat voor langere duur is. Wanneer we dit toepassen op iets tastbaars, praten we over een product of materiaal dat lang mee gaat. Toegepast op iets ontastbaars als een process of werkwijze, betekent duurzaam: het milieu weinig belastend.

Wanneer we praten over een duurzame bouwplaats, bedoelen we niet alleen de fysieke bouwplaats zelf. We hebben het ook over alle processen en werkwijzen die er worden toegepast. Wordt er op een "het milieu weinig belastende" manier gebouwd? 

Wat is een duurzame bouwplaats?

Een duurzame bouwplaats is een bouwplaats die een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achterlaat. CO2-emissie wordt geminimaliseerd, materialen worden hergebruikt, een duurzame werkwijze wordt toegepast en overlast voor de omgeving wordt zo veel mogelijk beperkt. 

Bij een duurzame bouwplaats denken mensen al snel aan de bouw van duurzame gebouwen. Een duurzame bouwplaats is echter veel meer dan dat. Wilt u de duurzaamheid van een bouwplaats beoordelen? Stel uzelf de volgende vragen:

In deze blog leest u alles over de bovenstaande onderwerpen. Ook leert u alles over duurzaam bouwen en hoe u dit kunt toepassen op uw eigen bouwproject. 

Duurzame bouwplaats begint met een duurzame werkwijze

Wanneer u uw bouwplaats wilt verduurzamen, is het implementeren van een duurzame werkwijze een goede start. Slimmer inkopen leidt tot minder ongebruikte materialen. Daarnaast creëren opleidingen en campagnes voor het personeel bewustwording en kennis over een duurzame werkwijze. Ook het aanpassen van de manier van aanbesteding, door het stellen van extra duurzaamheidseisen, draagt bij aan een duurzamere werkwijze. Steeds vaker horen we dat onze opdrachtgevers de aanbesteding van hun klant hebben gewonnen op basis van duurzaamheidsafspraken.

Duurzaam bouwmaterieel

Een belangrijk onderdeel van een duurzame bouwplaats is duurzaam bouwmaterieel. De vraag naar elektrische en hybride machines groeit in snel tempo. Voor steeds meer bouwmaterieel en bouwmachines bestaat er inmiddels een elektrisch, duurzaam alternatief. Zo kunt u tegenwoordig uw bouwplaats van stroom voorzien door gebruik te maken van een hybride aggregaat. Deze is uitgerust met een accu en kan volledig emissievrij gebruikt worden door het aggregaat uit te breiden met zonnepanelen. Een ander punt van aandacht is de isolatiewaarde van uw bouwkeet. Op een duurzame bouwplaats raden we u aan onze units te huren met HR++ dubbelglas. Deze hebben een uitstekende isolatiewaarde van 3,84 Rc. 

Bouwmaterieel huren: van bezit naar gebruik

Wanneer u bouwmaterieel nodig heeft, heeft u de keuze tussen huren en kopen. In veel gevallen is huren aantrekkelijker dan kopen, omdat u alleen betaalt voor de tijd dat u het bouwmaterieel nodig heeft. Daarnaast is huren duurzamer dan kopen, omdat het bouwmaterieel een hogere bezetting heeft en verhuurders kiezen voor kwalitatief materieel met een lange levensduur. Kies altijd voor een verhuurder die werkt met duurzame leveranciers. Bij RECO kopen wij ons steigerhout bijvoorbeeld in bij Jongeneel. Een FSC® en PEFC™-gecertificeerde bedrijf dat garant staat voor verantwoord bosbeheer. Gaat u voor een duurzame bouwplaats? Huur dan duurzaam bouwmaterieel. Bekijk ons (R)ECO Materieel >>

Duurzame logistiek 

Een belangrijk onderdeel tijdens een bouwproject is de logistiek. Er kan veel CO2-uitstoot worden gereduceerd door het optimaliseren van logistieke processen. De keuze voor elektrische voertuigen maakt de logistiek van uw bouwproject CO2-neutraal. Maar de investering in EV's is hoog.

Gelukkig zijn er alternatieven. Zo kunt u bijvoorbeeld CO2-emissie reduceren door de routes van uw vrachtverkeer te optimaliseren. Het doel is om goederen zo snel én duurzaam mogelijk naar hun eindbestemming te vervoeren zonder lege vrachtwagens. Daarnaast kunt u kiezen voor HVO100 als brandstof voor uw voertuigen. Deze brandstof biedt een CO²-reductie van 100% en vermindert ook sterk de uitstoot van andere schadelijke stoffen. 

Meer over HVO100

Minimale overlast voor de omgeving

Omwonenden en passanten kunnen overlast ervaren in de buurt van een bouwplaats. Dit kan zijn in de vorm van geluid, geur, zicht en bereikbaarheid. Wanneer u een duurzame bouwplaats wilt creëren, wilt u dit natuurlijk voorkomen. Tegenwoordig zijn er gelukkig genoeg manieren om de overlast voor de omgeving te beperken. Zo wordt geur- en geluidsoverlast geminimaliseerd door gebruik te maken van elektrische machines. Bouwplaatsen schermt u daarnaast tegenwoordig af met Noise Control Barriers. Bij RECO vindt u verschillende soorten bouwmaterieel die u helpen bij het verduurzamen van uw bouwplaats en het beperken van overlast:

Locaties houdt u tijdens de bouw eenvoudig bereikbaar door tijdelijke omleidingsroutes te creëren. Hierbij helpen wij u graag.

Ontdek onze tijdelijke omleidingsroutes

Circulair bouwen: gebruik van duurzame bouwmaterialen

Bouwend Nederland heeft in 2017 met 180 andere partijen het Grondstoffenakkoord getekend. Het doel is dat in 2050 Nederland volledig circulair is. Bij circulair bouwen wordt het principe van circulariteit toegepast op de bouw. Bij circulair bouwen gebruikt u zo min mogelijk nieuwe grondstoffen en vindt er zo min mogelijk vervuiling plaats. Hierbij gaat het om de gehele keten. Van het gebruik van het gebouw tot aan het ontstaan van het ontwerp en alles wat daartussen gebeurt.

De 3 principes van circulair bouwen

  1. Gebruik herbruikbare en natuurlijke bronnen
  2. Pas eindige bronnen zo efficiënt mogelijk toe
  3. Gebruik bij een eventuele sloop de gebruikte materialen opnieuw

Circulaire afvalstromen en materialenpaspoort

Binnen circulair bouwen zijn de afvalstoffen van nu de grondstoffen van morgen. De volgende 5 afvalstromen nemen deel aan de afval kringloop:

  • Papier & karton: 100% hernieuwbaar & recyclebaar
  • Metaal: Eindeloos te recyclen
  • Glas: 100% recyclebaar met een bijna oneindige levensduur
  • Hout: In te delen in A-, B- en C-hout. A- en B-hout krijgt een tweede leven en wordt als houtsnippers verwerkt in spaanplaten, klossen, pallets, kratten en kisten
  • Plastic: In Nederland wordt ongeveer 50% van het plastic gerecycled

Door de verschillende afvalstromen nauwkeurig te scheiden, zijn de materialen makkelijker her te gebruiken. Een materialenpaspoort maakt inzichtelijk welke materialen op welke plek in het gebouw zijn gebruikt. Dit maakt het eenvoudig om bij een eventuele sloop de materialen te demonteren en terug te winnen. Bij een nieuw, circulair bouwwerk zet u deze materialen opnieuw in. Zo ontstaat er minder restafval.

Geen duurzaam eindproduct zonder duurzaam bouwproces

De focus ligt momenteel in de bouw voornamelijk op een duurzaam eindproduct. Naast een duurzaam bouwproces en een duurzame bouwplaats is dit natuurlijk ook van belang. Er wordt veel aandacht besteed aan isolatie, hergebruik van warmte en het zelf opwekken van energie door middel van zonnepanelen. Nu rest ons nog het verduurzamen van het bouwproces en de bouwplaats. Samen werken we toe naar een duurzame toekomst!

Bekijk ons (R)ECO Materieel