Cobouw: Eerste Common Tower in Nederland

Update: Common Tower krijgt drie nieuwe etages terwijl Strukton start met de afbouw

Utrecht 14-01-2020 – Het nieuwe kantoor van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) op het Utrecht Science Park begint al aardig vorm te krijgen. Met zeven kranen en een Common Tower wordt hier dagelijks hard gewerkt aan de glazen toren met kantoren en laboratoria voor het RIVM. 18 verdiepingen hoog met ruim 80.000 m2 vloeroppervlak. MEET Strukton maakt hier gebruik van onze Common Tower om tijd en geld te besparen in de bouwlogistiek.

Meer over de Common Tower Bel onze adviseur

Momenteel legt Strukton de vloeren en worden de gevelelementen geplaatst. Per 8 werkdagen wordt een hele etage casco opgeleverd. De gevelelementen worden compleet met ramen en kozijnen op hun plek gezet door middel van een kraan. Met een betonpomp pompt Strukton betonmortel naar boven voor het leggen van vloeren.

Op 6 januari is Strukton gestart met afbouwwerkzaamheden op de eerste 4 etages. Alle materialen om waterleidingen en elektra aan te sluiten worden via de Common Tower aangeleverd. Het bouwvuil (zoals bekistingsmaterieel) wordt vervolgens weer via de Common Tower afgevoerd. Zo heeft Strukton één centraal aan- en afvoerpunt en kan men de kranen maximaal benutten voor het plaatsen van de gevelelementen. In de komende weken wordt de Common Tower verder opgehoogd met 3 etages.


Voordelen van de Common Tower op een rij

  • Gelijkvloers oppervlak op iedere verdieping
  • Eén centraal laad- en lospunt
  • Ruimte voor meer liften met minder gevelopeningen
  • Optimale veiligheid

Meer over de Common Tower  

Minder torenkraanbewegingen

Ondertussen wordt ook één van de liftschachten in de betonnen kernen tot de 8ste etage afgebouwd. Voor een veilige werkomgeving hebben wij hier een plateau geplaatst. Boven het plateau blijft Strukton gebruik maken van onze Maber personen-goederenlift tot het eerste gedeelte van de liftschacht gereed is.

Volg hier live de voortgang van het nieuwe RIVM-kantoor.


Cobouw: Eerste Common Tower in Nederland

Nederland krijgt steeds meer echte hoogbouw en dat levert logistieke problemen op. Met de in Engeland succesvolle Common Tower biedt RECO nu ook in Nederland een passend antwoord. Eind dit jaar staat de eerste Common Tower bij de nieuwbouw van het RIVM-kantoor te Utrecht. 

Nu in Rotterdam wordt gesproken over een 250 meter hoge toren en ook Utrecht al langer naar echte hoogbouw lonkt, is het tijd om de bijbehorende logistieke problemen onder ogen de zien. Dat zijn er nogal wat. Edwin Verpoort, adjunct-directeur bij RECO Materieelverhuur uit Koudekerk aan de Rijn, somt die problemen moeiteloos op: de noodzaak van bouwveiligheidszones bij inzet van de torenkraan; wachttijden bij aan- en afvoer van materialen en medewerkers; de langere bouwtijd; het hijsen van grote (prefab) bouwmaterialen versus de bezetting van de torenkraan; het aantal onvermijdelijke gevelontsluitingen; hoe om te gaan met de afvalstromen enzovoort. 


De Common Tower

Bij hoogbouwprojecten in Londen is RECO al die uitdagingen aangegaan met de ‘Common Tower’ of in goed Nederlands de ‘Gemeenschappelijke toren’. In de bouwpraktijk gaat het om “een tijdelijke constructie die in verbinding staat met het gebouw om hier tot maximaal zes liften op aan te sluiten ten behoeve van veilig verticaal transport.” Oftewel: in plaats van allemaal zelfstandige liften naast elkaar die een enorme gevelopening vereisen, zijn de liften voortaan aan drie zijden van een torenvormige constructie gemonteerd. Er kunnen compacte snelliften worden gemonteerd voor transport van medewerkers. Maar ook forse liften voor verplaatsen van grote (prefab) afbouwelementen met een maximaal gewicht van 3500 kilogram. RECO heeft aangetoond dat een dergelijke ‘Common Tower’ een hoogte van 240 meter kan bereiken. Ruim voldoende voor de Nederlandse ambitie van de komende jaren.


Kortere bouwtijd, lagere kosten

Edwin Verpoort: “Door de inzet van de Common Tower hebben we in Londen ervaren dat de bouwtijd wordt verkort door een slimmere inzet van de torenkraan, dat de gevel op lagere verdiepingen eerder kan worden gesloten, zodat het de afbouw versnelt. En dat er bovendien veel veiliger wordt gebouwd tegen lagere kosten. Daarbij komt, dat de vaak toch al beperkte ruimte op straatniveau veel slimmer wordt gebruikt en er minder transportoverlast is in de directe omgeving. Begrijpelijk dat ze in Engeland niet anders meer willen. Voor ons mede een reden om de Common Tower ook in ons land te promoten. De tijd is er rijp voor.”

Eerste in Nederland

Eind 2021 is het zover, dan betrekken de circa 2200 medewerkers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) én het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) hun nieuwe huisvesting op het Utrecht Science Park. Het wordt een glazen toren van achttien verdiepingen rond een viertal bijna 80 meter hoge betonkernen.

Om de logistiek op de bouw efficiënt te laten verlopen heeft MEET Strukton ervoor gekozen om de RECO Common Tower in te zetten. De Common Tower fungeert daarbij als verticale snelweg, waardoor al het materiaal op een centrale plek wordt gelost. Van daaruit gaat het één van de drie grote liften in en wordt het verspreid over de verdiepingen. Om de lange prefab kanaalleidingen met de lift omhoog te brengen zet RECO een personen-goederenlift in met een kooi van maar liefst 6,2 bij 1,5 meter. Door de Common Tower kan er zelfs bij drie grote liften worden gewerkt met één enkele gevelopening.

Bron: Cobouw

Eerste publicatie door Pieter de Mos op 24 dec 2019

Meer over de Common Tower