RECO verzorgt bouwplaatsinrichting en steigerwerk voor de Wittenberg in Amsterdam

Eind november 2015 is in Amsterdam een bijzonder project gestart. Bouwbedrijf Hillen en Roosen is op de hoek van de Nieuwe Kerkstraat en de Roetersstraat begonnen met de transformatie van voormalig verpleeghuis De Wittenberg in Amsterdam tot een short stay appartementencomplex met 115 appartementen. De oplevering wordt begin 2017 voorzien. RECO neemt de bouwplaatsinrichting voor zijn rekening.

Rijksmonument de Wittenberg, waarin het voormalige Evangelisch-Luthers Diaconie Oude Mannen- en Vrouwenhuis Amsterdam was gevestigd, heeft een lange historie. In 1772 kwam het tot stand als Luthers Diaconie- en Besteedelingenhuis, bestemd voor de huisvesting en verzorging van 40 wezen en 400 bejaarde mannen en vrouwen die niet in hun eigen onderhoud konden voorzien. Nadat de laatste wezen in 1884 waren vertrokken bleef het pand tot 1967 dienst doen als bejaardenhuis. Daarna kwam het hoofdgebouw in gebruik als verpleeghuis voor chronisch zieke bejaarden en werd de aanbouw van 1856 een verpleeghuis voor geestelijk gestoorde bejaarden. Sinds 1974 heet het gebouw ‘Wittenberg’ en werd het tot eind 2014 verhuurd aan een verpleegorganisatie. Daarna heeft het gebouw tijdelijk dienst gedaan als onderkomen voor de Smaragdgroep, bestaande uit 27 grotendeels uitgeprocedeerde Eritrese en enkele Ethiopische vluchtelingen.

Volledig ingericht

De verschillende panden van het complex hebben gezamenlijk circa 10.000 m² bruto vloeroppervlakte. Het hoofdgebouw wordt in drie parallelbouwstromen aangepakt, het puntgebouw in één bouwstroom. Die logistieke uitdaging gaat de bouwer onder meer samen met RECO aan. Wij voorzien in een volledig ingerichte ketenset met kantoor-, vergader- en schaftruimten, geschilderd in de bedrijfskleuren van Hillen en Roosen, zodat voor de buitenwereld goed zichtbaar is welke bouwer het project uitvoert. Daarnaast zorgen wij zowel uit- als inpandig voor een tijdelijke stroom- en waterinfrastructuur om een vlotte voortgang van de werkzaamheden te ondersteunen. Bovendien leveren wij ten behoeve van de diverse bouwstromen vier trappentorens met uitstapsteiger en bouwliften, waarmee de bouwlogistiek wordt geoptimaliseerd. Voor de gevelrenovatie monteren wij een gevelsteiger rondom het gebouw.