RECO verzorgt bouwplaatsinrichting voor nieuwbouw Fresh-Care Convenience in Dronten

Eind april sloeg de burgemeester van Dronten, Aat de Jonge, de eerste paal voor de bouw van het nieuwe onderkomen van Fresh-Care Convenience, onderdeel van de Staay Food Group. Het nieuwe pand is ontworpen door Habeon Architecten en wordt gebouwd door Heembouw. De nieuwbouw vindt plaats op enkele honderden meters van het huidige pand; op bedrijventerrein 'De Poort van Dronten'. Naar verwachting kan Fresh-Care Convenience in het tweede kwartaal van 2017 gebruik maken van het nieuwe pand met een vloeroppervlakte van 28.000 m².

Bouwplaatsinrichting voor een oppervlak van 56.000 m²

Voor de bouw van de kantoren en bedrijfsgebouwen van Fresh-Care Convenience met een kavel oppervlakte van ruim 56.000 m² zijn door onze bouwplaatsinrichting-specialisten diverse tappunten voor elektra en water rondom het toekomstige gebouwencomplex verzorgd. Voor de bouw en tijdelijke kantoren van Heembouw is een aansluitvermogen van 160 kVA/3x250 A aangevraagd bij het energiebedrijf Liander. Bij het ontwerpen van de tijdelijke installaties hebben wij rekening gehouden met de bouw van eventueel extra bedrijfsgebouwen op de ernaast gelegen percelen door op strategische plaatsen een hoofdverdeelkast en watermeterput te plaatsen. Een andere uitdaging zat in het feit dat het volledige vermogen over ruim 400 meter getransporteerd moest worden voordat het op de bouwlocatie beschikbaar was. Hiervoor is in overleg met Heembouw en de Gemeente Dronten een kabel- en leidingtracé gezocht over het naast gelegen kavel zonder dat daar bij de bouw hinder van ondervonden werd.

Op de bouwlocatie zijn om de 80 meter tappunten voor elektra en water geplaatst. Hiervoor is ruim 2.300 meter grondkabel verwerkt met een diameter die varieert van 4 x 4 tot en met 4 x 150 mm² en 1.500 meter tyleenleidingen met een doorsnede van 25 mm en 63 mm gebruikt.

Heembouw stelt hoge eisen ten aanzien van de CO₂-prestatieladder en heeft de BPI-afdeling van RECO uitgedaagd hierin mee te denken. Door het op grote schaal toepassen van aluminium grondkabel en LED-terreinverlichting in combinatie met lichtsensoren heeft onze afdeling bouwplaatsinrichting meegewerkt aan het verlagen van de CO₂-uitstoot.