RECO levert aggregaten voor renovatie RWZI in Den Bosch

Bouwcombinatie BESIX-Hegeman tekende in februari 2015 het Design & Construct-contract voor de uitbreiding en reno­vatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Den Bosch. De opdrachtgever is het Waterschap Aa en Maas, de contractwaarde bedraagt 40 miljoen euro. Onlangs is begonnen met de uitvoering van dit omvangrijke project, dat in oktober 2018 opgeleverd moet worden. Gedurende de looptijd van het project mogen wij het benodigde bouwmaterieel leveren.

De rioolwaterzuiveringsinstallatie ligt op een terrein van circa 20 hectare aan de noordwestkant van Den Bosch, in natuurgebied Diezemonding. De bestaande zuivering behandelt sinds 1973 het afvalwater van huishoudens en be­drijven uit de gemeenten Den Bosch, Vught en Heusden. De installatie is aan het eind van zijn technische levensduur en moet worden gerenoveerd om het afvalwater maatschappelijk verantwoord tegen zo laag mogelijke kosten optimaal te kunnen blijven zuiveren.

Renovatie en nieuwbouw

Het project bestaat uit uitbreiding en renovatie van de waterlijn, met energie-efficiënte stikstofverwijdering. Daarmee zuivert de waterlijn energieneutraal. Er is eveneens sprake van uitbreiding van de sliblijn in de vorm van nieuwbouw van een slibbehandelingsgebouw en renovatie van de vergistingsinstallatie. Als deze installatie gereed is, wordt het slib van omringende rioolwaterzuiveringen ook in Den Bosch behandeld en daarna gebruikt voor de productie van hoogwaardig biogas dat twee bestemmingen heeft. Een deel wordt geleverd aan de firma Heineken voor stoomopwekking; een ander deel wordt geleverd als transportbrandstof voor de vuilniswa­gens van de afvalstoffendienst.

Lagere kosten door geavanceerde aggregaten

RECO had twee aggregaten geleverd, waaronder een QAS-150 met een vermogen van 150 kW. De aggregaten worden ingezet om de ventilatoren, die gebruikt worden om de silo’s te ontluchten, te laten draaien. Daarnaast hebben wij twee stalen IBC-tanks voor aanvullende brandstofvoorziening geplaatst. Deze kunnen eenvoudig met een heftruck of hijskraan worden verplaatst, waardoor ze bijzonder geschikt zijn voor gebruik op een bouwlocatie. Bovendien optimaliseren we de betrouwbaarheid van de tijdelijke stroomvoorziening met powermanagement, fuelmanagement en distance monitoring. Daarmee worden de operationele kosten substantieel verlaagd.