134 meter lange tijdelijke fiets- en voetgangersroute in Amsterdam

Het westelijke deel van de Ruijterkade, het gebied tussen de Westerdoksdijk en de Droogbak, wordt verbreed. Er komt een ruim 5 meter breed voetpad langs het water. Fietsers krijgen meer ruimte door een breder twee-richtingen fietspad (4 meter). Dit maakt de kade veiliger voor fietsers en voetgangers. Een nieuwe dubbele bomenrij van 41 bomen (nu: 20) draagt bij aan het karakter van de ‘wandelboulevard’. De aanleg van een middenberm vergroot de veiligheid voor het snelverkeer. Tegelijkertijd wordt gezorgd voor een betere aansluiting van de stad op het IJ, met duidelijk routes voor de vele verkeersdeelnemers. RECO zorgt in opdracht van BAM Civiel ervoor dat fietsers en voetgangers weinig hinder ondervinden van de werkzaamheden middels een tijdelijke fiets- en voetgangersroute.

Goede doorstroom van voetgangers en fietsverkeer met tijdelijke brug

In de eerste fase van de reconstructie van de Ruijterkade wordt er door de kabel- en leidingbeheerders werkzaamheden verricht in het zuidelijke deel van het projectgebied. Om ruimte te creëren en alle verkeersstromen optimaal te blijven faciliteren wordt hier een tijdelijke fiets- en voetgangersroute van 134 meter gerealiseerd, waarvan de eerste 45 meter gedragen wordt door pontons in het water. Het resterende gedeelte is gemonteerd op 3,00 meter overkragende tralieligger vanaf de kademuur. De constructie heeft een breedte van 5,00 meter en is voorzien van antislip materiaal zodat er ook tijdens regenval voldoende grip is. 

De tijdelijke fiets- en voetgangersbrug zal naar verwachting nog 10 weken blijven staan. Daarna worden alle onderdelen weer gedemonteerd en afgevoerd. De gehele reconstructie van de Ruijterkade zal duren tot oktober 2017.