Netcongestie: wat is het en wat zijn oplossingen?

Netcongestie ontstaat doordat de energienetwerken de toegenomen vraag (bijvoorbeeld door warmtepompen en elektrische auto’s) en het toegenomen aanbod (bijvoorbeeld door zonneparken en windmolens) niet goed meer kunnen verwerken.

Maar welke impact heeft netcongestie op uw organisatie, wanneer is het opgelost en welke (tijdelijke) maatregelen kunt u nemen? Wij zoeken het uit.

Bekijk (tijdelijke) oplossingen

Wat is netcongestie?

Zoals gezegd ontstaat netcongestie wanneer het elektriciteitsnetwerk overbelast raakt doordat de vraag of aanbod groter is dan het elektriciteitsnet aan kan.

Vroeger was het elektriciteitsnetwerk eenrichtingsverkeer: de energiecentrales wekten de energie op en dit werd aan woningen en bedrijven geleverd. Doordat er nu duurzaam wordt opgewekt, is het nu tweerichtingsverkeer geworden. Als bijvoorbeeld de zon schijnt, leveren de zonneparken veel energie. Het elektriciteitsnet in Nederland is hier oorspronkelijk niet voor ontworpen en kan hierdoor voor problemen zorgen waardoor terug leveren niet mogelijk is.

Impact van netcongestie op uw organisatie

Netcongestie kan voor vervelende situaties voor uw organisatie zorgen. Door het netcongestie-probleem geven netbeheerders niet meer snel zakelijke energie-aansluitingen. Wanneer u een nieuwe zakelijk aansluiting wilt, houd dan ten alle rekeningen met de doorlooptijden: netbeheerders hebben tot 18 weken om een eerste reactie te geven en het is voor netbeheerders mogelijk om de aanvraag tussentijds uit te stellen.

Er kunnen door het volle stroomnet de volgende situaties ontstaan:

  • Geen nieuwe aansluiting
    Vanwege het volle stroomnet is er in sommige regio’s geen nieuwe aansluiting mogelijk. Dit geldt voor zowel bouwaansluitingen als nieuwe, reguliere aansluitingen. Bijvoorbeeld wanneer bij de oplevering van een nieuwbouwcomplex er alleen een bouwaansluiting beschikbaar is. Geen nieuwe aansluiting? Dit is op te lossen door gebruik te maken van een tijdelijke stroomvoorzieningen.
  • Op de wachtlijst voor verzwaring
    Als u uw aansluiting wilt verzwaren, bijvoorbeeld om een extra productiestraat te openen, kan het voorkomen dat de netbeheerder uw aansluiting op dit moment (nog) niet kan verzwaren. De voorbereidingstijd van netbeheerders duurt vaak 12 tot 18 weken en een totale doorlooptijd van 7maanden is niet ongebruikelijk. Wilt u ongeacht de verzwaring niet vertragen in uw (bouw)plannen? Met een Batterijcontainer is het mogelijk om direct de gewenste hoeveel energie te gebruiken.
  • Vertraging in verduurzamingsplannen
    De verduurzaming van panden door bijvoorbeeld laadpalen, warmtepompen en zonnepanelen, heeft waarschijnlijk invloed op uw aansluiting. Indien hier (nog) geen aansluiting vanuit de netbeheer is, is het mogelijk om mobiele laadpalen en mobiele zonnepalenen te huren. Dit hoeft niet ten koste te gaan van uw duurzaamheidsplannen door de inzet van een battery pack. Ook is het mogelijk om te starten met de gewenste werkzaamheden door gebruik te maken van een batterijcontainer.

Bouwen, maar nog geen stroomaanvraag gedaan? Maak gebruik van RECO Bouwstroom Service!

Welke regio's kampen met netcongestie?

De problemen van netcongestie zijn niet in iedere regio even groot. Op de Capaciteitskaart is de situatie in uw regio te zien. Als u stroom wilt afnemen met een nieuwe aansluiting of een verzwaarde aansluiting kiest u voor de kaart van 'Afname'.

Wanneer is netcongestie opgelost?

In het Energieakkoord van 2015 heeft Nederland afgesproken om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent o.a. dat dat Nederland vanaf dit moment alleen nog maar gebruik maakt van duurzame energie. Om dit te realiseren, moet netcongestie uiteraard opgelost zijn. Netbeheerders investeren in de uitbreiding en verzwaring in het net.

Oplossingen voor uw organisatie

De netbeheerders werken aan het elektriciteitsnet voor heel Nederland en zijn hier komende jaren mee bezig. Gelukkig zijn er nog genoeg mogelijkheden voor uw organisatie, zowel voor een nieuwe grootverbruikersaansluiting als (tijdelijke) verzwaring van de aansluiting.

Met onderstaande oplossing heeft u regie in eigen handen voor uw energieaansluiting:

Peak shaving

Peak shaving betekent dat uw vraag en aanbod van stroom beter wordt afgestemd. Dit betekent niet dat u wijzigingen hoeft te maken in het werkproces, dit betekent eerder om slim om te gaan met de bestaande aansluiting. Een veelgebruikt voorbeeld is om gebruik te maken van een batterijcontainer. ’s Nachts, wanneer er door u minder vraag is, laadt de batterij op van de bestaande netaansluiting. Overdag, wanneer u meer stroom nodig heeft dan de aansluiting aankan, springt de batterij bij om in uw stroombehoefte te voorzien.

Opslag elektriciteit

De opslag van elektriciteit lijkt op peak shaving, maar vereist geen netaansluiting. Met een energie-opslagsysteem slaat u energie uit bijvoorbeeld zonnepanelen, windwokkels en/of van een aggregaat of netstroom op een batterij. De opslag van elektriciteit is ook mogelijk zonder netaansluiting.

Tijdelijke stroomvoorziening

Wanneer u geen grootverbruikersaansluiting krijgt, maar wel wil starten met bouwen, zijn er (duurzame) tijdelijke stroomvoorzieningen. Traditioneel wordt hierbij aan een diesel-aggregaat gedacht die vrijwel de hele tijd aanstaat om in stroom te voorzien. Tegenwoordig zijn er ook duurzame alternatieven waarmee u elektriciteit kan opslaan wat tot kostenreductie t.o.v. een dieselaggregaat kan leiden.

Bekijk tijdelijke stroomvoorzieningen

Batterijcontainer met RECO bestickering - RECO is officieel partner van Big Ass Battery

Veelgestelde vragen over netcongestie

Wat is congestiemanagement?

Door congestiemanagement wordt het verbruik en teruglevering op het elektriciteitsnet beter verdeeld. Grootzakelijke klanten worden door de netbeheerder gevraagd om bij dreigende overbelasting de transportvraag tijdelijk aan te passen tegen een financiële vergoeding.

Wat is de energietransitie

De energietransitie is de verandering van fossiele brandstoffen (gas, kernenergie en steenkolen) naar volledig groene, duurzame energie (wind, zon, biomassa en water). In het energieakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 alleen nog maar duurzame energie heeft.

Wat is netverzwaring?

Netverzwaring, ook wel bekend als netversteviging of netvergroting, is het proces waarbij het elektriciteitsnetwerk wordt uitgebreid, geüpgraded of versterkt om de groeiende vraag naar elektriciteit aan te kunnen. Dit kan bijvoorbeeld door het installeren van nieuwe kabels, transformatoren, schakelapparatuur of andere componenten om de capaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten.