Onder de rook van onze nationale hoofdstad Amsterdam wordt in het Noord-Hollandse Diemen door UBA Bouw hard gewerkt aan de realisatie van een aantal projecten. De projecten variëren van 45 grondgebonden woningen “Plantage de Sniep” tot drie appartementencomplexen met daar tussen twee woontorens van 15 bouwlagen voor “Holland Park”. Voor deze projecten heeft RECO de volledige bouwplaatsinrichting voor haar rekening genomen. We hebben niet alleen gezorgd voor stroom- en watervoorzieningen, maar ook de tijdelijke huisvesting voor het bouwteam van UBA en een veilige afzetting van het bouwterrein zijn door ons verzorgd.

 

Eén van de uitdagingen voor UBA Bouw B.V. is het realiseren van diverse complexe gebouwen op een relatief kleine bouwlocatie. Transport is een belangrijke schakel om alle materialen op tijd op de juiste plek te kunnen leggen. Om het transport optimaal te laten verlopen worden vier torenkranen ingezet in combinatie met diverse transport- en personengoederenliften.  Om zeker te zijn dat er voldoende energie beschikbaar is er onderzoek gedaan voor het bepalen van het juiste aansluitvermogen door middel van het opstellen van een grafiek P(f)tijd. Uit de grafiek blijkt op welk tijdstip welk vermogen noodzakelijk is. Te weinig vermogen veroorzaakt stagnatie en te veel is een onnodige dure investering. In samenwerking met UBA Bouw B.V. is een aansluiting aangevraagd met een aansluitvermogen van 400 kVA/3x 630Amp dat eventueel in de toekomst uitgebreid kan worden naar maximaal 800 kVA/3x 1250Amp.

 

Omdat delen van het projecten gefaseerd opgeleverd moeten worden, is ons gevraagd om de tijdelijke installatie zodanig te ontwerpen dat onderdelen van de bouwinstallaties op een eenvoudige wijze afgekoppeld en gedemonteerd kunnen worden zonder dat er hinder is voor de overige bouwdelen. Onze BPI divisie heeft deze uitdaging aangenomen en heeft een oplossing bedacht, waarbij rekening is gehouden met bedrijfszekerheid en de prijs. Beide zijn belangrijke weegfactoren bij het ontwerpen van onze installaties. Door het toepassen van warmteluchtpompen voor de verwarming en ledverlichting in de kantoorunits en bouwlocatie wordt het energieverbruik beperkt.

 

In totaal is er op deze projecten ruim 2.100 meter grondkabel en dik 750 meter tyleenleidingen verwerkt. Door het toepassen van aluminium grondkabel (lichter in gewicht) leveren wij ook een bijdrage aan het verlagen van de CO2-uitstoot.