Onder auspiciën van Opleidingsbedrijf VSB werd op 27 november 2015 de pilot-cursus Monteur Goederenbouwliften gehouden. Onder toeziend oog van de VSB-commissie Hefsteigers en Liften legden drie ervaren kandidaten als eerste het examen met goed gevolg af. Daarmee kon worden overgegaan tot de uitreiking van de eerste certificaten als bewijs van vakbekwaamheid. Een mijlpaal voor de branche en winst voor de opdrachtgever en Inspectie SZW: erkenning van het vak en bewijs van vakbekwaamheid! 

 

De VSB-commissie Hefsteigers en Liften bestaat uit deskundigen van gerenommeerde fabrikanten/leveranciers en verhuurbedrijven, zoals RECO en Alimak Hek Benelux.  Na intensieve voorbereidingen werd in september de laatste hand gelegd aan de eind- en toetstermen voor de profielen Hulpmonteur en Monteur Goederenbouwliften. Op basis hiervan werd in november het cursusmateriaal samengesteld. Het eindresultaat is een cursusopzet, waar de theoretische kennis gekoppeld wordt aan praktijksituaties. Technische kennis komt daarbij samen met veilig werken en voorkomende arbo-aspecten. De scholing richt zich niet alleen op het eigen personeel, maar ook op kopers, huurders en gebruikers die zelf liften (gaan) monteren.

De organisatie van de cursus is in handen van Opleidingsbedrijf VSB, waarbij specialisten van de bedrijven worden ingezet als docenten en specialisten van derden als examinatoren. Ook wordt er gebruik gemaakt van de trainingsruimten en praktijklocaties van de bedrijven. Hierbij kan worden gekozen uit de cursus Hulpmonteur, Monteur of een combinatie daarvan. Bij de keuze van de juiste cursus speelt ook ervaring een belangrijke rol. Na een periode van 5 jaar moet de kennis worden opgefrist en opnieuw worden aangetoond dat over actuele kennis en vaardigheden wordt beschikt.

Aan het examen van de pilot-cursus, dat gehouden werd bij RECO in Koudekerk a/d Rijn, namen A. el Mehdaoui en S. Dams van RECO alsook W.Jorissen van Böcker Nederland deel. De drie heren hebben veel ervaring met onder andere de montage van uiteenlopende  typen bouwliften. Na het examen succesvol te hebben voltooid, ontvingen zij hun certificaat uit handen van commissievoorzitter Koen Geuens. Naast de felicitaties voor de vakmannen, dankte hij de leden van de commissie voor hun inzet, in het bijzonder de heer Wouter Slob die voor deze gelegenheid optrad namens Opleidingsbedrijf VSB. “Met deze eerste certificaten heeft de branche zelf invulling gegeven aan het begrip ‘deskundig’. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de erkenning van het vak en het aantoonbaar maken van vakbekwaamheid”.

Aanmelden voor de cursussen Monteur en Hulpmonteur Goederenbouwliften kan eenvoudig via één van de bij de VSB aangesloten bedrijven. Een overzicht hiervan en meer informatie is te vinden op de website van de VSB www.vsb-online.nl of op  www.opleidingsbedrijfvsb.nl

 

Bron: http://www.vsbweb.nl/2012/index.php?option=com_content&view=article&id=1748:eerste-cursus-hulpmonteur-goederenbouwliften-een-feit&catid=201:nieuws&Itemid=263